• enam@eiraiska.ee

Evelin Piirsalu

Evelin PiirsaluVanemekspert Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Evelin töötab keskkonnajuhtimisega seotud projektides, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnasõbralikud riigihanked ja mitmesugused muud keskkonnajuhtimisvahendid. Evelin on osalenud ka projektides, mis käsitlevad kliima leevendamist ja kohanemist ning mereökosüsteemi teenuseid.

Alates 2005. aastast on Evelin osalenud iga-aastases jätkusuutlikkuse koolitusel, mis on suunatud üliõpilastele ja nii tulevastele kui ka praegustele juhtidele ja teistele otsustajatele. Evelinil on kogemusi ka jätkusuutlikkuse hindamise, olelusringi hindamise, stsenaariumide analüüsi, ülemineku analüüsi ja dünaamilise modelleerimise alal.

Olen viimase kuue aasta jooksul läbi viinud erinevate toidujäätmete uuringuid, uurides nii toidujäätmete tekke koguseid kui toiduraiskamise põhjuseid Eesti toiduahela eri etappides. Samuti olen olnud koostöös eri huvirühmadega tegev mitmetes toiduraiskamise vältimise ja vähendamise projektides.